Menu

NE YAPARIZ ?< ana sayfa

Tasarım, Avan Proje ve Uygulama

Tasarım, avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması ya da avan projeleri hazır olan projelere ait uygulama projelerinin hazırlanması.

3D Görselleştirme

Cephe tasarımı ve mimari görselleştirme hizmetleri

Süreç Takibi

Ruhsat için gerekli olan tüm projeleri (statik, mekanik, elektrik vb.) hazırlanması ve süreç takibinin sağlanması

NASIL YAPARIZ ?

  • Tasarım ve uygulama süreçlerinde verilecek hizmet tanımları planlanır,
  • Proje ile ilgili fiziki, hukuki, ekonomik şartlar belirlenir ve gerekli veriler elde edilir,
  • Eskiz çalışmaları ve çalışma maketleri ile farklı öneriler üzerinden tartışmalar gerçekleştirilir,
  • Projenin temel şeması ve biçimi, genel yerleşim planları, cephe etütleri ve kullanılacak malzemeler ortaya konularak işveren ile paylaşılır ve görüşmeler sonucunda projeye geri besleme sağlanır,
  • İşveren ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda onaylanan ön projeye göre hazırlanan projenin teknik çizimleri elde edilir,
  • Uygulanabilir detaylar üretilerek tüm proje oluşturulur,
  • Projenin tamamlanması ile ruhsat veren kurumlarda takipleri yapılır ve gerekli izin belgelerinin tamamlanmasının ardından işverene teslim edilir.